Nõuded autorentijale

NÕUDED AUTORENTIJALE


Juhiluba
Vanus
Sõiduki kasutaja
Makseviis
Sõiduki kasutamise piirkond
Rentimiseks vajalikud dokumendid
Tellimused
Teenindustasu ja puhastuse hinnad
Broneeringu kehtivus
Rendipäev
Kokkulepitud tagastusaja ületamine
Broneeringust loobumise / tühistamise reeglid
Seadusandlus
Nõuete kehtivus

 

JUHILUBA.
Sõidukit rentiv isik peab omama Eestis kehtivat vastava kategooria juhiluba. Isik peab olema omanud vastava kategooria juhtimisõigust rendi alguspäevaks vähemalt 2 aastat. Ajutist juhiluba või juhiloa koopiat City Car juhiloana ei aktsepteeri.

Eestis aktsepteeritakse järgmiste välisriikide väljastatud juhilubasid ilma täiendava dokumentatsiooni vajaduseta:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Suurbritannia.

Aktsepteeritakse järgmiste välisriikide väljastatud juhilubasid ilma täiendava dokumentatsiooni vajaduseta juhul, kui need on ladina tähestikus:
Albaania, Araabia Ühendemiraadid (UAE), Armeenia, Aserbaidžaan, Bahama, Bahrein, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Costa Rica, Côte d’Ivore (Elevandiluurannik), Filipiinid, Gruusia, Guyana, Indoneesia, Iraak, Iraan, Iisrael, Kasahstan, Keenia, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kuuba, Kuveit, Kõrgõzstan, Libeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Makedoonia, Maroko, Monaco, Moldova, Mongoolia, Montenegro, Niger, Pakistan, Peruu, Qatar, San Marino, Saudi Araabia, Senegal, Serbia, Seišelli Vabariik, Tadžikistan, Tuneesia, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Uruguai, Usbekistan, Vatikan (Püha Tool), Valgevene, Venemaa, Vietnam ja Zimbwabwe.
Tähelepanu! Kui juhiluba ei ole ladina tähestikus, peab Rentnik esitama lisaks ka rahvusvahelise juhiloa – International Driving Permit (IDP).

Rahvusvaheline juhiluba - International Driving Permit (IDP) on kohustuslik järgmiste riikide väljastatud juhilubade puhul:
Alžeeria, Ameerika Ühendriigid (USA), Argentiina, Austraalia, Bangladesh, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, Fidži, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Jaapan, Jordaania, Kambodža, Kanada, Korea Vabariik (Lõuna-Korea), Laos, Liibanon, Lesotho, Madakaskar, Malawi, Malaisia, Mali, Mehhiko, Namiibia, Uus-Meremaa, Nigeeria, Paapua Uus-Guinea, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Süüria, Tai, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšiili, Uganda ja Venezuela,.
Tähelepanu! Rahvusvahelist juhiluba (IDP) üksinda ei aktsepteerita, Rentnikul peab esitama samaaegselt ka oma riikliku juhiloa.

Eestis ei aktsepteerita juhilube, mis on väljastatud ülal nimetamata riikides.

Erandjuhud:
Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate juhiluba tunnustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses sätestatud korras. Välisriigi juhiloaga koos esitatakse ka relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate hulka kuulumist tõendav dokument.


VANUS. 
Alla 25-aastaste juhtide puhul rakendatakse noore juhi lisatasu.


SÕIDUKI KASUTAJA.
Sõidukit tohivad juhtida ainult City Car’i poolt üürilepingule kantud isikud. Lisajuhid tuleb lepingule kanda üürilepingu sõlmimisel vastava lisatasu eest.


MAKSEVIIS.
Garantii-deposiit tehingu jaoks aktsepteeritakse ainult VISA ja EuroCard/MasterCard krediitkaarte. Maksekaart peab olema rentniku (isik, kelle nimele on broneering tehtud) nimel ja kaardil peab olema piisavalt vaba limiiti, et katta kõik võimalikud kulud.
Reeglina broneeritakse rendi alguses maksekaardil garantii-deposiit vähemalt eeldatava rendisumma + kuni 500.- euro ulatuses, kuid mitte vähem kui 650.- eurot. City Car jätab endale õiguse nõuda tavapärasest suuremat garantii-deposiittasu summas, mis võib olla võrdne eeldatava üürimaksumuse, antud sõiduki omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga.
Tavapäraselt, kui pole kokku lepitud teisiti, arvestab City Car pärast rendilepingu lõpetamist garantii-deposiidist maha summa autorendi eest ja vabastab kohe ülejääva osa garantii-deposiidist. Kliendil on võimalik tasuda autorendi eest ka panga ülekandega või sularahas, sel juhul vabastatakse garantii-deposiit täies ulatuses kohe pärast rendisumma laekumist.
Rendisumma debiteerimine ja garantii-deposiidi vabanemine kliendi pangakontol sõltub rahvusvahelises panganduses kehtivatest reeglitest.


SÕIDUKI KASUTAMISE PIIRKOND.
Reeglina on City Car’ i sõidukeid lubatud kasutada Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis. Sõidul Läti, Leedu ja Soome Vabariiki ning Rootsi Kuningriiki on nõutav vastav kirjalik väljasõiduluba rendilepingul. Sõit kolmandatesse riikidesse on reguleeritud erikokkulepetega, mille tingimused võivad muutuda. Täpsemat infot küsida City Car’ i kontorist.


RENTIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID.
Sõidukit rentiv isik peab rendilepingu sõlmimisel esitama oma krediitkaardi, juhiloa ning passi või ID-kaardi.


TELLIMUSED
Tellimusi võetakse vastu autogrupile, mis vastab kindlatele tingimustele ning mida iseloomustab näidismudel. Sõidukite loetelus kasutatakse terminit „või sarnane“, mis tähendab, et broneering kinnitatakse konkreetsete tunnuste abil eristatavale autogrupile, mitte konkreetsele mudelile. Nendeks tunnusteks võivad olla sõiduki suurus, keretüüp, käigukast jms. Autogruppi kirjeldatakse näidismudeliga, et anda sellest parem ülevaade, ning lisatakse juurde „või sarnane“.
Tegelik sõiduk, mis Teile renditakse, sõltub eelkõige parajasti koha peal saada olevast sõidukivalikust. Auto on samast grupist, mille olete tellinud. See tähendab, et tema põhiomadused nagu suurus, võimsus, käigukast saavad olema näidismudeliga sarnased. Kui meil ei õnnestu Teile tellitud autogrupist vaba autot leida, anname Teile täiendava lisatasuta samaväärse või parema sõiduki mõnest teisest autogrupist.
City Car püüab teha siiski kõik kliendi konkreetse soovi täitmiseks.


TEENINDUSTASU JA PUHASTUSE HINNAD
Teenindustasu sisaldab sõiduki rendiks ettevalmistamise, vajalikku rendipunkti toimetamise, parkimise ja rendilepingu sõlmimisega seotud kulusid.
City Car RENDIPUNKT:  0.- EUR rendi kohta,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) KESKLINN:   20.- EUR kord,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) TARTU LENNUJAAM:   25.- EUR rendi kohta,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) TARTU RAUDTEEJAAM:   20.- EUR kord.
Puhastuse hind sisaldab tasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk pole samas seisus nagu see oli üürimist alustades ning vajab tagastamise järel üürileandja poolt täiendavat puhastamist.
STANDARD puhastus: 15.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi kuivpuhastust kuni 10 minutit.
PREMIUM puhastus: 30.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi kuivpuhastust kuni 30 minutit.
KEEMILINE puhastus: 120.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi keemilist puhastust.


BRONEERINGU KEHTIVUS
Broneering ja eeldatav rendi hind kehtivad ainult vastavalt Teie poolt broneerimisel esitatud informatsioonile. Rentijaks peab olema sama isik, kes on broneeringus märgitud. Igasuguste muutuste korral on õigus broneering tühistada või rakendada lisatasusid vastavalt hinnakirjale.
City Car’ il on õigus keelduda rentijaks mitte kvalifitseeruvale isikule sõidukit rentimast (nt. kui juhiluba ei kehti, krediitkaardil pole piisavalt limiiti, broneerimisel on esitatud valeinfot jne.).


RENDIPÄEV
1 rendipäeva hind kehtib 24 tunnile alates rendi algushetkest. Rendi algushetke ületamisel arvestatakse juurde järgmine rendipäev.


KOKKULEPITUD TAGASTUSAJA ÜLETAMINE
Juhul, kui sõiduki kokkulepitud tagastusaega ületatakse enam kui 29 minutit, arvestatakse rendiperioodile juurde lisapäev.


BRONEERINGUST LOOBUMISE / TÜHISTAMISE REEGLID
Broneeringu tühistamine 24 tundi enne broneeringus märgitud rendi algusaega on tasuta. Palume meid informeerida, kui Teie reisiplaanid muutuvad ning te ei vaja rendisõidukit. Kui broneeringut ei tühistata ja sõidukit renti ei võeta, on City Car’ il õigus nõuda leppetrahvi . Leppetrahvi nõudmise õigus tekib, kui sõidukit ei võeta renti 1 tunni jooksul alates broneeritud rendi alguseajast. Leppetrahvi suurus on 78.- eurot (EUR) ning see debiteeritakse rentija krediitkaardilt, et katta kulusid, mis tekivad seoses sõiduki vajalikku kohta tarnimise, ettevalmistamise ning sellega seotud tööjõukuludega.


SEADUSANDLUS.
Sõiduki kasutamine peab vastama liikluseeskirjas, Eesti seadusandluses, välisriikide seadusandluses, kus sõidukit kasutatakse, autorentijale esitatavates nõuetes ning sõiduki üüri tingimustes sätestatule. Nimetatud sätete rikkumisel on klient sõiduki kasutamisest tuleneva kahju eest täielikult vastutav. Vastutust on võimalik vähendada ainult sõiduki üüri tingimustest või seadusandlusest tulenevalt.


NÕUETE KEHTIVUS.
City Car jätab endale õiguse teha autorentijale esitatavate nõuete osas muudatusi ette teatamata.