Lisateenused

LISATEENUSTE JA LISAVARUSTUSE HINNAKIRI


Lisajuhi tasu
Sõidukite etteviimine ja äratoomine
Teenustasud väljaspool tööaega
Noore juhi tasu
Piiriületustasu
Ühesuunaline rent
Kindlustuse omavastutus
Superkindlustus
Teenindustasu ja puhastuse hinnad
Kütuse hind
Ettemüüdud kütus
GPS navigatsioonikomplekt
Parkimis- ja liiklustrahvid
Tellimused
Rendipäev
Kokkulepitud tagastusaja ületamine
Makseviis
Käibemaks


Lisajuhi tasu

Lisajuhi lisamine rendilepingule on  4.- EUR päevas.


Sõidukite etteviimine ja äratoomine
Sõidukite etteviimine ja äratoomine Tartu linna piires ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 – 20.- EUR / kord.
Sõidukite etteviimine ja äratoomine Tartu linna piires väljaspool ajavahemikku  09:00 kuni 17:00 – 50.- EUR / kord.
Sõidukite etteviimine ja äratoomine väljaspool Tartut lisandub etteviimise ja äratoomise tasule kilomeetri tasu 0.54 EUR.


Teenustasud väljaspool tööaega
Klientide teenindamisel väljaspool tööaega lisandub teenustasu 60.- EUR / kord.


Noore juhi tasu
Alla 25-aastastel juhtidel lisandub rendihinnale 4.- EUR päevas.


Piiriületustasu
8.-  EUR päevas lisandub väljaspoole Eesti Vabariiki sõitvatele klientidele, maksimaalselt 56.- EUR rendi kohta.


Ühesuunaline rent
City Car’ i sõidukeid on lisatasu eest eelneval kokkuleppel lubatud tagastada teistes linnades:
Tallinna Lennujaam  75.- eurot rendi kohta.


Kindlustuse omavastutus
Avariikindlustus (CDW) ja Varguskindlustus (TP) sisalduvad rendihinnas ja vähendavad rentija omavastutuse:
kuni 650.- eurot autogruppidel  A, B, C, I, R;
kuni 850.- eurot autogruppidel  F, D, G, E, H, W, Y, M, V, T;
kuni 1050.- eurot autogrupil K.
Omavastutusele lisandub kahjujuhtumi administreerimise tasu 48.- eurot juhtumi kohta.
Purunenud ja kadunud autoosade eest ning sõiduki vigastuste eest tuleb tasuda vastavalt autoremondi töökoja poolt esitatud varuosade-tööde hinnakirjale-arvele.
Sõiduki rehvid pole kindlustatud. Rehvi kahjustuse, purunemise või kadumise korral tuleb kliendil tasuda trahvi 200.- EUR.
Sõiduki dokumentide ja/või võtmete kaotuse eest on ette nähtud trahv 200.- EUR.
Suitsetamine City Car' i sõidukites on keelatud, keelu rikkumise korral on trahv 200.- eurot.
Sõiduki interjöör pole kindlustatud!


Superkindlustus
Saadaval ainult avarii- ja varguskindlustuse (CDW) ja (TP) ostnud klientidele.
Superkindlustuse hinnad on sõidukigrupiti järgmised:
Grupid  A, B, C, I, R:  18.- EUR päevas
Grupid  F, D, G, E, H, W, Y, M, V, T: 24.- EUR päevas
Grupp K: 42.- EUR päevas
Superkindlustuse aktsepteerimisel on kliendi omavastutus sõiduki vigastuste korral  0.- EUR.
Null-omavastutus kehtib juhul, kui klient täidab sõiduki üüri tingimustes sätestatud reegleid ja liikluseeskirju ning esitab nõutava kahjuraporti sõiduki vigastuste kohta.
Super Kindlustust ei pakuta alla 25 aastastele juhtidele.


Teenindustasu ja puhastuse hinnad
Teenindustasu sisaldab sõiduki rendiks ettevalmistamise, vajalikku rendipunkti toimetamise, parkimise ja rendilepingu sõlmimisega seotud kulusid.
City Car RENDIPUNKT:  0.- EUR rendi kohta,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) KESKLINN:   20.- EUR kord,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) TARTU LENNUJAAM:   25.- EUR rendi kohta,
(Ette- ja äratoimetamise punkt) TARTU RAUDTEEJAAM:   20.- EUR kord.

Puhastuse hind sisaldab tasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk pole samas seisus nagu see oli üürimist alustades ning vajab tagastamise järel üürileandja poolt täiendavat puhastamist. 
STANDARD puhastus: 15.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi kuivpuhastust kuni 10 minutit.
PREMIUM puhastus: 30.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi kuivpuhastust kuni 30 minutit.
KEEMILINE puhastus: 120.- EUR. Sisaldab masina välipesu ja salongi keemilist puhastust.


Kütuse hind
Sõiduk väljastatakse kliendile täis kütusepaagiga ning tuleb tagastada sama koguse kütusega. Sõiduki kütusetase fikseeritakse üleandmise aktil või Lepingus 1/8 sammu täpsusega. Juhul, kui Sõiduk tagastatakse vähema kui sama koguse kütusega, mis oli üüriperioodi alguses, arvestades 1/8 sammu täpsust, tuleb Kliendil tasuda teenustasu puuduoleva kütuse ja tankimise teenuse eest 2,88 EUR / liiter.
Juhul, kui Sõiduki läbisõit rendi jooksul jääb alla 100 km, on City Car’il õigus nõuda Kliendilt tankimist tõendava kviitungi esitamist. Kui kviitungit ei esitata, on City Car’il õigus lugeda Sõidukit mitte nõuetekohaselt tangituks, arvestada puuduva kütuse koguseks 1/8 paagitäit ning nõuda teenustasu ja kütuse maksumuse tasumist.


Ettemüüdud kütus
Soovi korral võib klient osta rendilepingu sõlmimisel paagitäie kütust, sellisel juhul pole klient kohustatud renditud sõidukit täis paagiga tagastama. Kulutamata jäänud kütuse eest tagasiarvestust ei tehta.


Kaasaskantav GPS navigatsioonikomplekt
GPS seadme rendihind on 7.- EUR päevas või kuni 49.- EUR rendi kohta.
GPS seadme tervikliku komplekti kadumise/rikkumise korral on trahv 240.- EUR.
Ekraani kadumise/rikkumise korral on trahv 240.- EUR.
Seadme kinnitusklambri kadumise/rikkumise korral on trahv 29.- EUR
Laadimisjuhtme kadumise/rikkumise korral on trahv 25.- EUR.


Parkimis- ja liiklustrahvid
Kliendi poolt esitatavad parkimis- ja liiklustrahvid tuleb tasuda summas, mis sisaldab trahvi summat ja selle administreerimise tasu 4.80 EUR.
Juhul, kui klient ei esita parkimis- või liiklustrahvi rendilepingu lõpetamisel ning ilmneb, et klient on saanud trahvi – debiteeritakse kliendi krediitkaarti summas, mis võrdub trahvi ning juriidiliste kulude ja käsitlustasude 48.- EUR summaga.


Tellimused
Tellimusi võetakse vastu autogrupile, mis vastab kindlatele tingimustele ning mida iseloomustab näidismudel. Sõidukite loetelus kasutatakse terminit „või sarnane“, mis tähendab, et broneering kinnitatakse konkreetsete tunnuste abil eristatavale autogrupile, mitte konkreetsele mudelile. Nendeks tunnusteks võivad olla sõiduki suurus, keretüüp, käigukast jms. Autogruppi kirjeldatakse näidismudeliga, et anda sellest parem ülevaade, ning lisatakse juurde „või sarnane“.
Tegelik sõiduk, mis Teile renditakse, sõltub eelkõige parajasti koha peal saada olevast sõidukivalikust. Auto on samast grupist, mille olete tellinud. See tähendab, et tema põhiomadused nagu suurus, võimsus, käigukast saavad olema näidismudeliga sarnased. Kui meil ei õnnestu Teile tellitud autogrupist vaba autot leida, anname Teile täiendava lisatasuta samaväärse või parema sõiduki mõnest teisest autogrupist.
City Car püüab teha siiski kõik kliendi konkreetse soovi täitmiseks.


Rendipäev
1 rendipäeva hind kehtib 24 tunnile alates rendi algushetkest. Rendi algushetke ületamisel arvestatakse juurde järgmine rendipäev.


Kokkulepitud tagastusaja ületamine
Juhul, kui sõiduki kokkulepitud tagastusaega ületatakse enam kui 29 minutit, arvestatakse rendiperioodile juurde lisapäev.


Makseviis
Garantii-deposiit tehingu jaoks aktsepteeritakse ainult VISA ja EuroCard/MasterCard krediitkaarte. Maksekaart peab olema rentniku (isik, kelle nimele on broneering tehtud) nimel ja kaardil peab olema piisavalt vaba limiiti, et katta kõik võimalikud kulud.
Reeglina broneeritakse rendi alguses maksekaardil garantii-deposiit vähemalt eeldatava rendisumma + kuni 500.- euro ulatuses, kuid mitte vähem kui 650.- eurot. City Car jätab endale õiguse nõuda tavapärasest suuremat garantii-deposiittasu summas, mis võib olla võrdne eeldatava üürimaksumuse, antud sõiduki omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga.
Tavapäraselt, kui pole kokku lepitud teisiti, arvestab City Car pärast rendilepingu lõpetamist garantii-deposiidist maha summa autorendi eest ja vabastab kohe ülejääva osa garantii-deposiidist. Kliendil on võimalik tasuda autorendi eest ka panga ülekandega või sularahas, sel juhul vabastatakse garantii-deposiit täies ulatuses kohe pärast rendisumma laekumist.
Rendisumma debiteerimine ja garantii-deposiidi vabanemine kliendi pangakontol sõltub rahvusvahelises panganduses kehtivatest reeglitest.


Käibemaks
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.


Varustus, hinnad ja tingimused võivad muutuda ette teatamata.